Services

Et stævne fungere ikke uden et godt bagland og nogle fantastiske servicefunktioner så som hjælpere, bespisnings muligheder, samaritter, fotograf,  beklædning andre artikler.